Werkinstructies tijdens de Corona-uitbraak

Via deze link flyer-werkinstructies vinden jullie de werkinstructies tijdens de corona-uitbraak, graag hiervoor jullie aandacht

Afspraken waar we ons aan houden

Iedere 2 jaar wordt er door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en de FNV en CNV Vakmensen een CAO afgesloten voor het Schoonmaakbedrijf dan wel glazenwassersbedrijf. Hierin staan allerlei verplichtingen waaraan zowel wij als werkgever als onze werknemers zich moeten houden. De complete CAO tekst is hier te downloaden. cao-2019-2021

Verzuimreglement van Alem Schoonmaak

Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

  • Vraag voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 10.00 uur ’s ochtends, ziekteverlof aan bij je rayonmanager en op kantoor.
  • Enkel en alleen wanneer je daar zelf niet toe in staat bent, laat je iemand anders bellen.
  • Als je tijdens werktijd ziek wordt, meld je dit, voordat je naar huis gaat, bij de rayonmanager en op kantoor.
  • Let op: i.v.m. het recht op loondoorbetaling is het belangrijk dat je je op de eerste ziektedag ziek meldt.

Informatie geven:

Stap 1: voordat je je ziekteverlof aanvraagt, denk je na over welke taken of werkzaamheden je nog wel zou kunnen uitvoeren.

Stap 2: Je meld je bij je leidinggevende. De volgende vragen kunnen er o.a. worden gesteld.

  • Of er werkzaamheden zijn die je wel kunt uitvoeren
  • Sinds wanneer je ziek bent
  • Of er mogelijk een verband is tussen de arbeidsongeschiktheid en de arbeidsomstandigheden
  • Wanneer je denkt weer hersteld te zijn
  • Op welk adres je tijdens de arbeidsongeschiktheid verblijft en onder welk telefoonnummer je bereikbaar bent
  • Of er zakelijke afspraken met klanten, collega’s e.d. zijn die moeten worden overgenomen of worden uitgesteld.

Er worden afspraken gemaakt over de mogelijkheden van re-integratie, over de controle en over tijdstippen waarop wij contact met je hebben.

Tijdens de verdere ziekteperiode geldt: Je bent verplicht om een wijziging van het verpleegadres of de situatie onmiddellijk aan ons door te geven.

Tijdens ziekte moet je tijdens werktijden bereikbaar zijn voor een controlebezoek door de werkgever en de arbodienst. De controle kan ook telefonisch uitgevoerd worden. Daarom moet je thuis of op het verpleegadres telefonisch bereikbaar zijn op het nummer dat je tijdens je ziekmelding hebt doorgegeven.

Wij als werkgever zullen regelmatig contact met je opnemen en informeren naar je situatie.

Door de arbodienst en/of werkgever kun je opgeroepen worden voor het spreekuur bij de arbodienst/bedrijfsarts. Je bent verplicht om op dit spreekuur te verschijnen. Ook indien je van plan bent de volgende dag weer aan het werk te gaan. Als je inmiddels weer aan het werk bent, hoef je niet naar het spreekuur te komen. Wel moet je de afspraak telefonisch afzeggen bij de arbodienst/bedrijfsarts (uiterlijk 24 uur van te voren). Doe je dit niet,  worden de kosten van het consult van de bedrijfsarts aan je doorberekend.

Wij voeren regelmatig overleg met de arbodienst/bedrijfsarts over het ziekteverzuim in ons bedrijf. Daarbij bespreken we ook welke algemene maatregelen we kunnen nemen om het verzuim te beperken. We vragen je problemen of situaties die te maken hebben met het verzuim in ons bedrijf, aan te kaarten in de gesprekken met de arbodienst of met je rayonmanager. Wij zijn dan beter in staat om de juiste acties te ondernemen.

Het gehele verzuimreglement kunt u hier downloaden verzuimreglement-2020 of u kunt een kopie opvragen op ons kantoor.

Interesse in één of meerdere van onze diensten? Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!